Network details

Network Code: XA 2013

Network Start Date: 2013/1/13

Network Description: GANSSER broadband seismic experiment in Bhutan

Network Restricted Status: open

DOI: https://www.doi.org/10.12686/sed/networks/xa

List of stations

Station code Site name Start date
BHE01 Latitude: 26.802470, Longitude: 91.500780 GANSSER Station BHE01 2013/1/28
BHE02 Latitude: 26.860410, Longitude: 91.480930 GANSSER Station BHE02 2013/1/27
BHE03 Latitude: 26.928920, Longitude: 91.542470 GANSSER Station BHE03 2013/1/26
BHE04 Latitude: 27.001570, Longitude: 91.525830 GANSSER Station BHE04 2013/1/28
BHE05 Latitude: 27.060310, Longitude: 91.518280 GANSSER Station BHE05 2013/1/25
BHE06 Latitude: 27.121260, Longitude: 91.549690 GANSSER Station BHE06 2013/1/24
BHE07 Latitude: 27.208050, Longitude: 91.598340 GANSSER Station BHE07 2013/1/25
BHE08 Latitude: 27.278570, Longitude: 91.509990 GANSSER Station BHE08 2013/1/23
BHE09 Latitude: 27.365490, Longitude: 91.574940 GANSSER Station BHE09 2013/1/23
BHE10 Latitude: 27.421900, Longitude: 91.559890 GANSSER Station BHE10 2013/1/22
BHE11 Latitude: 27.498280, Longitude: 91.533800 GANSSER Station BHE11 2013/1/20
BHE12 Latitude: 27.568470, Longitude: 91.494460 GANSSER Station BHE12 2013/1/20
BHE13 Latitude: 27.628110, Longitude: 91.480570 GANSSER Station BHE13 2013/1/21
BHE14 Latitude: 27.683510, Longitude: 91.433230 GANSSER Station BHE14 2013/1/22
BHE15 Latitude: 27.677060, Longitude: 91.434910 GANSSER Station BHE15 2013/11/6
BHN01 Latitude: 27.217770, Longitude: 90.656130 GANSSER Station BHN01 2013/1/14
BHN02 Latitude: 27.004260, Longitude: 90.554170 GANSSER Station BHN02 2013/1/25
BHN03 Latitude: 27.005690, Longitude: 90.116640 GANSSER Station BHN03 2013/1/24
BHN04 Latitude: 27.130790, Longitude: 90.072320 GANSSER Station BHN04 2013/1/24
BHN05 Latitude: 27.549290, Longitude: 90.140160 GANSSER Station BHN05 2013/1/23
BHN06 Latitude: 27.674510, Longitude: 90.733010 GANSSER Station BHN06 2013/1/15
BHN07 Latitude: 27.598660, Longitude: 91.179690 GANSSER Station BHN07 2013/1/18
BHN08 Latitude: 27.194000, Longitude: 91.200140 GANSSER Station BHN08 2013/1/16
BHN09 Latitude: 27.547900, Longitude: 90.150270 GANSSER Station BHN09 2013/11/1
BHN10 Latitude: 27.592850, Longitude: 91.194120 GANSSER Station BHN10 2013/11/3
BHN11 Latitude: 27.544270, Longitude: 90.148940 GANSSER Station BHN11 2014/4/12
BHTRO Latitude: 27.499180, Longitude: 90.507780 GANSSER Station BHTRO 2013/3/15
BHW01 Latitude: 26.861250, Longitude: 89.567710 GANSSER Station BHW01 2013/1/18
BHW02 Latitude: 26.923660, Longitude: 89.521060 GANSSER Station BHW02 2013/1/17
BHW03 Latitude: 26.953430, Longitude: 89.554430 GANSSER Station BHW03 2013/1/18
BHW04 Latitude: 27.036830, Longitude: 89.579500 GANSSER Station BHW04 2013/1/28
BHW05 Latitude: 27.087120, Longitude: 89.540060 GANSSER Station BHW05 2013/1/29
BHW06 Latitude: 27.171070, Longitude: 89.552710 GANSSER Station BHW06 2013/1/29
BHW07 Latitude: 27.255490, Longitude: 89.537370 GANSSER Station BHW07 2013/1/30
BHW08 Latitude: 27.317270, Longitude: 89.574950 GANSSER Station BHW08 2013/1/27
BHW09 Latitude: 27.393710, Longitude: 89.574940 GANSSER Station BHW09 2013/1/31
BHW10 Latitude: 27.435910, Longitude: 89.673770 GANSSER Station BHW10 2013/1/19
BHW11 Latitude: 27.491840, Longitude: 89.639830 GANSSER Station BHW11 2013/1/31
BHW12 Latitude: 27.593500, Longitude: 89.629980 GANSSER Station BHW12 2013/1/13
BHW13 Latitude: 27.630680, Longitude: 89.791700 GANSSER Station BHW13 2013/1/22
BHW14 Latitude: 27.714140, Longitude: 89.762810 GANSSER Station BHW14 2013/1/22
BHW15 Latitude: 27.810040, Longitude: 89.730060 GANSSER Station BHW15 2013/1/16
BHW16 Latitude: 27.896340, Longitude: 89.728080 GANSSER Station BHW16 2013/1/15
BHW17 Latitude: 27.397500, Longitude: 89.572530 GANSSER Station BHW17 2013/11/16
BHW18 Latitude: 27.031630, Longitude: 89.596980 GANSSER Station BHW18 2013/11/15