Network details

Network Code: 6G 2013

Network Start Date: 2013/1/1

Network Description: TUBITAK

Network Restricted Status: n/a

DOI: https://www.doi.org/10.7914/SN/6G_2013

List of stations

Station code Site name Start date