Network details

Network Code: 6C 2013

Network Start Date: 2013/3/12

Network Description: TIPTIMON (Tien Shan-Pamir Monitoring Program) AFGHANISTAN

Network Restricted Status: open

DOI: https://www.doi.org/10.14470/1P7568352842

List of stations

Station code Site name Start date
AEG3 Latitude: 37.309030, Longitude: 70.928230 Station Arghanchkhowa 2013/5/6
FIA3 Latitude: 37.109860, Longitude: 70.576750 Station Fiazabad 2013/4/29
JUR3 Latitude: 36.871280, Longitude: 70.831730 Station Jurm, Dashtak 2013/4/23
KEM3 Latitude: 36.020380, Longitude: 70.678090 Station Kuran-e-Munjan 2013/4/24
PAJ3 Latitude: 35.425950, Longitude: 69.723960 Station His-e-Awal, Panjshir 2013/3/12
SEB3 Latitude: 37.310920, Longitude: 70.167760 Station Shur-e-Bazarg 2013/3/26
YAM3 Latitude: 36.520160, Longitude: 70.801480 Station Yamgang, Gharmi 2013/4/26
ZEB3 Latitude: 36.527000, Longitude: 71.342210 Station Zibak 2013/5/21